Výrobný proces sa realizuje pomocou technologických operácií, v ktorých využívame špičkové stroje a zariadenia. Delenie materiálov sa vykonáva pásovými pílami PILOUS, tabuľovými hydraulickými nožnicami a CNC plazmou. Oceľové konštrukcie sú zvárané  v ochrannej atmosfére zváračkami FRONIUS. Neoddeliteľnou súčasťou výroby je taktiež protikorózna povrchová ochrana realizovaná  buď pomocou vysokotlakového striekacieho zariadenia GRACO,  žiarovým zinkovaním, alebo komaxitovaním. Spolupracujeme s dodávateľmi farieb značiek Hempel, Lankwitzer, BARIL Renojava a Viton .

Meracie protokoly a konečnú dokumentáciu vieme dodať vo forme A0-A4 / resp. v elektronickej podobe .dwg, .dxf, .tif, .pdf.

SH Steel kladie veľmi veľkú hodnotu na kvalitu a spoľahlivosť. Efektivita a presnosť rozmerov je pre naších zamestnancov samozrejmá. 

Požiadavky potenciálnychh zákazníkov vieme zamerať priamo v mieste stavby, spracovať návrh a predložiť variantné riešenia pred realizáciou stavby.