Názov prijímateľa: Ing. Štefan Hreško - S.H.Steel

Sídlo prijímateľa: Komenského 801/22, 069 01 Snina
Miesto realizácie projektu: Vihorlatská 1062/196, 067 81 Belá nad Cirochou
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk
 

Dopl1_MSP_SHSTEEL_MS-2_Informovanie-plagat.pdf (127,7 kB)