Firma S.H.Steel, založená v roku 2007, je etablovanou spoločnosťou vo výrobe a montáži oceľových konštrukcií, nachádzajúca sa na východnom Slovensku.

Naše projekty realizujeme na výrobnej ploche o rozlohe 1054m², od technického plánovania a prípravy k montáži, od samostatných projektov ku kompletným riešeniam.

Pri plánovacích a konštrukčných prácach dbáme na technické a hospodárne riešenia. Pomocou 3D ADVANCE STEEL, 2D AutoCAD spracovávame výrobnú dokumentáciu vo forme dielenských výkresov a kusovníkov.