Firma dlhodobo spolupracuje s nasledovnými stavebnými firmami na východnom Slovensku:

- Reinter s. r. o.

- Ingema s. r. o.

- MBC s. r. o.    

Oceľové konštrukcie dodávame aj do zahraničia pre firmy:

- CEC GmBH

- Tatralift

- ICS 

Taktiež sme dodávateľmi oceľových konštrukcií pre  GVP a Fresh.

Podľa požiadaviek zadávateľa vyrábame oceľové konštrukcie pre priemysel, priemyselné objekty a iné kovové konštrukcie. Popri výrobe oceľových konštrukcií, prístreškov a výrobných hál naše výrobné spektrum rozširuje medzi iným výroba plošín, výstupov, konštrukcií, schodov, žeriavov a žeriavových dráh, dopravníkov ako aj konštrukcie pre stroje a zariadenia.

Naši zvárači pomocou MAG-, Impulz- a WIG zváracích agregátov zvárajú podľa:

 

DIN EN 287-1
STN EN 287-1
CSN EN 287-1
 

Všetky zváracie práce sú vykonávané pod dohľadom zváracieho inžiniera.

Jednotlivé celky nesmú presiahnuť váhu 5t.