Výroba

Výrobný proces sa realizuje pomocou technologických operácií, v ktorých využívame špičkové stroje a zariadenia. Delenie materiálov sa vykonáva pásovými pílami a CNC plazmou. Oceľové konštrukcie sú zvárané v ochrannej atmosfére zmesných plynov. Neoddeliteľnou súčasťou výroby je taktiež protikorózna povrchová ochrana realizovaná buď pomocou vysokotlakového striekacieho zariadenia , žiarovým zinkovaním, alebo komaxitovaním. V prípade požiadavky doplňujeme vyrábané OK o protipožiarny náter.